loading
 • Kumulovaná výše odchytů:
 • nízká
 • střední
 • vysoká
 • 1 počet míst v okrese

 

KŮROVCOVÉ INFO získalo záštitu ministra zemědělství

Projekt KŮROVCOVÉ INFO, za nímž stojí Lesnická práce a Lesní ochranná služba VÚLHM, získal prestižní záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky. Ministerstvo zemědělství ho podpořilo pro významný přínos lesnickému rezortu.
 
více

Ministr zemědělství Marian Jurečka (vlevo) a ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů MZe Petr Bureš (vpravo) při prezentaci KŮROVCOVÉHO INFA na setkání s novináři v Přibyslavi 22. 8. 2016.

KI_zastita_Jurecka_Bures_Silvarium

Hlavním partnerem projektu jsou Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Partnerem projektu jsou také Lesy ČR, s.p. a další vlastníci a správci lesů.


méně

Vyhodnocení průběhu rojení l. smrkového - srpen 2016

Ke svému konci se pomalu chýlí letošní kůrovcová sezóna a také pilotní sezóna projektu KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz), za jehož vznikem stojí Lesnická práce a Lesní ochranná služba VÚLHM. Ke konci srpna bylo v databázi aplikace přes 2 200 vložených odchytů z téměř 180 sledovaných lokalit od 131 respondentů.
 
více

Pokryto bylo více než 90 % okresů v ČR. Projekt podle všech předpokladů bude pokračovat i v příštím roce. V plánu je kromě vylepšení uživatelského komfortu rozšíření o další významné škůdce. Všem dobrovolným respondentům děkujeme za jejich zapojení a za dobrou spolupráci! Celý projekt stojí především na nich.

Celkové hodnocení průběhu rojení lýkožrouta smrkového ukazuje, že jeho rojení započalo v 18., resp. 19. týdnu a vrcholilo ve 20. až 22. týdnu, a to ne vždy s posunem dle nadmořských výšek (zde se zřejmě projevila expozice lokality a snad i hustota populace). Druhé rojení spadalo do 26. týdne, což v některých nadmořských výškách mohlo být spojeno s intenzivním sesterským rojením. V 31. týdnu je v některých krajích zaznamenán náznak 3. rojení, který je částečně patrný i z celkového grafu pro ČR, ale také z hodnocení v jednotlivých krajích (např. Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj a další). Naopak v Moravskoslezském kraji, který je jedním z krajů nejvíce postižených kůrovcem, druhé rojení spadalo do 28. a 29. týdne. S ohledem na průběh počasí je to poněkud překvapivé.

Dosavadní průběh rojení v ČR dle nadmořských výšek a krajů (m n. m.)

KI_graf_srpen

Tým KŮROVCOVÉHO INFA
E-mail: kontakt@kurovcvoveinfo.cz

 


méně

Vyhodnocení průběhu rojení l. smrkového - červenec 2016

Z níže uvedených grafů (jak v jednotlivých krajích, tak z celkového součtu pro Českou republiku), vyplývá, že v nižších nadmořských výškách začalo letní rojení v 25. týdnu a ve vyšších nadmořských výškách ve 26. týdnu. Ve 27. týdnu již výrazně pokleslo, a to jak v nižších, tak i ve vyšších polohách. Rozdíly v počátku rojení dle nadmořských výšek byly minimální. Vrchol letního rojení v některých nadmořských výškách atypicky dosahoval téměř stejné úrovně jako ve vrcholu jarního rojení.
 
více

Průběh rojení v ČR dle nadmořských výšek

Graf CR

Graf JC

Graf JM

Graf KV

Graf HK

Graf LI

Graf MS

Graf OC

Graf Pard

Graf Plzen

Graf Stredocesky

Graf Usti

Graf Vysocina

Graf ZL

 


méně

Vítejte na stránkách kurovcoveinfo.cz!

Pilotní projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby s názvem KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na monitoring a následné sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.
 
více

Myšlenka na realizaci tohoto projektu vznikla jako reakce na předpokládaný zvýšený výskyt kůrovců v roce 2016 v důsledku oslabení porostů suchem. Protože prvotní úvaha vznikla teprve na počátku dubna roku 2016, rozhodli se realizátoři projektu zaměřit aplikaci pouze na lýkožrouta smrkového jako na plošně nejvýznamnějšího škůdce.

Během první poloviny dubna byl vytvořen návrh principů aplikace a v druhé polovině dubna již byla tato představa konzultována po stránce odborné i programátorské. Souběžně se rozeběhl proces oslovování možných respondentů a zjišťování jejich ochoty se do projektu zapojit. Webová aplikace byla spuštěna 12. května a v tento den již obsahovala informace z 56 ploch z více než 35 okresů. Ambicí tvůrců je v letošním roce pokrýt alespoň jednou plochou s lapači většinu okresů s významným zastoupením smrkových porostů. V oblastech s vyšším kůrovcovým rizikem by mělo být ploch několik, v různých nadmořských výškách.

„Velmi si vážím vstřícnosti a zodpovědnosti provozních pracovníků u všech správců a vlastníků lesů, kteří tento projekt poskytováním dat podporují. Zejména díky jejich aktivitě vzniká aplikace, která bude mít přínos pro praktickou ochranu lesů, ale snad i pro získání dalších důležitých informací o bionomii lýkožrouta smrkového," říká jeden z tvůrců aplikace, šéfredaktor časopisu Lesnická práce, Jan Příhoda.

Výstupem projektu KŮROVCOVÉ INFO je mapa s informací o aktuální výši odchytů na jednotlivých plochách okresů a v různých nadmořských výškách . V detailu jednotlivých ploch je zobrazena tabulka uskutečněných odchytů a graf průběhu rojení. Současně je uváděna kumulovaná křivka odchytu, tj. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity lýkožrouta smrkového. Vložená data budou jednou měsíčně vyhodnocena a výstup bude zveřejněn na stránkách projektu a v časopise Lesnická práce.

„Lesníci mají obvykle velmi dobrý přehled o vývoji rojení lýkožrouta smrkového, avšak pouze na svém úseku. Zde uvedené informace umožní lesníkovi srovnání s jinými obdobnými, ale i zcela odlišnými lokalitami, a může být do jisté míry i inspirací v uplatňování obranných opatření v ochraně lesa," říká Petr Zahradník z Lesní ochranné služby, další z tvůrců aplikace.

Aplikace kurovcoveinfo.cz byla spuštěna ve velmi krátkém čase. I proto je zatím provozována v testovacím režimu, kdy bude postupně docházet k dalším vylepšením a úpravám. Budeme velmi rádi za Vaše připomínky a podněty.

Připojte se k projektu KŮROVCOVÉ INFO, pomůžete lepší informovanosti o kůrovcovém rojení a výzkumu lýkožrouta smrkového!


méně

Partneři projektu

 • Pod záštitou ministra zemědělství Mariana JurečkyLogo_MZe_upr
 • Hlavní partner projektuvls
 •   LCR logo
 •   CM_logo
 •   APHA_logo
 •   Logo_pefc_KI            
dot